Երեվանի Արարատ Կոնյակի-Գինու-Օղու Կոմբինատ

Երեվանի Արարատ Կոնյակի-Գինու-Օղու Կոմբինատ

Երևանի Արարատ Կոնյակի-Գինու-Օղու Կոմբինատ.

Երևանի Արարատ Կոնյակի-Գինու-Օղու Կոմբինատ, ք. Երևան