Ապրանքների կատալոգ

Հակահրդեհային ազդասարք ИП 212-64

Description

 

Տեխնիկական բնութագիրը

Սնուցումը “АЛС”-ից  (24±4) վ
Ազդասարքի զգայունությունը (0,05 – 0,20) դբ մ-1
Ազդասարքը անվթար աշխատում է, երբ ներգործում են

—Օդային հոսքի արագությունը

—Լույսի արհեստական կամ բնական աղբյուրների ֆոնային լուսավորվածությունը

մինչև 10 մ/վրկ
մինչև 12000 lx
«Пожар» հերթապահ ռեժիմում լուսային ինդիկատորի թարթման հաճախությունը 0,2 – 2 Հց
Ազդասարքը գաբարիտային չափսերի, վարդակի հետ Ø94×46 մմ
Ազդասարքը զանգվածը, վարդակի հետ 210 գ
Ջերմաստիճանների աշխատանքային միջակայքը -25°С ….. +70°С
Ծառայության միջին ժամկետը, առնվազն 10 տարի