Ապրանքների կատալոգ

Հակահրդեհային ազդասարք ИП 212/101-64-PR

Description

Տեխնիկական բնութագիրը

Սնուցումը  АЛС-ից (24±4) Վ
Ազդասարքի զգայունությունը (0,05 – 0,20) դբ մ-1
Ազդասարքն անվթար աշխատում է, երբ ներգործում են
– օդային հոսքի արագությունը

– լույսի արհեստական կամ բնական աղբյուրներ ֆոնային լուսավորվածությունը

 10 մ/վրկ
12000 lx
Ազդասարքի ջերմային ալիքով անջատված ջերմությունը 54°С …… 70°С
Լուսային ինդիկատորի թարթման հաճախությունը «Пожар» ռեժիմում (0,2-2) Հց
Ազդասարքի եզրաչափերը, վարդակի հետ Ø(94×58) մմ
Ազդասարքի զանգվածը, վարդակով, ոչ ավել 210 գ
Ջերմաստիճանների աշխատանքային միջակայքը -30°С ……. +70°С
Ծառայության միջին ժամկետը 10 տարի