Ապրանքների կատալոգ

Հակահրդեհային ազդասարք ձեռքի էլեկտրակոնտակտային ИПР 513—11

Description

 

Տեխնիկական բնութագրերը

Սնուցումը  АЛС-ից (24 ± 4) Վ
Էլեկտրական հոսանքի անկման պաշտպանման մեթոդը  3 կարգ
Ազդանշանիչի պատյանի պաշտպանության աստիճանը  IP 41
Ազդանշանիչի եզրաչափերը, առնվազն  ոչ ավել Ազդասարքի զանգվածը
Առավելագույն հարաբերական խոնավությունը  (93±2)%
Ջերմաստիճանների աշխատանքային միջակայքը -40°С ….. +60°С
Ծառայության միջին ժամկետը  առնվազն 10 տարի