Ապրանքների կատալոգ

Օպտիկական փորձասարք (տեստեր) ОТ-1

Description

Օպտիկական փորձասարք (տեստեր) ОТ-1-ը իրենից ներկայացնում է փոքրածավալ փոխադրվող սարք ավտոնոմ սնուցումով։ Օպտիկական փորձասարք (տեստեր) ОТ-1-ը ունի ժամանակակից դիզայնի կորպուս։ Սնուցման էլեմենտների սխալ միացումից ունի պաշտպանության ֆունկցիա։

Հակահրդեհային ազդասարքի աշխատունակության ստուգման դեպքում անհրաժեշտ է սեղմել կափարիչի կոճակը և ուղղել լազերային ճառագայթը ազդասարքի օպտիկական ինդիկատորի վրա՝ առնվազն 0,1 վրկ ժամանակով։ Ազդասարքի աշխատելով միանում է նրա օպտիկական (ինդիկատոր-կոճակը)-ը։ Տեստավորված ազդասարքից ազդանշանը մտնում է ընդունող-ստուգող սարք։ Շահագործումից առաջ անհրաժեշտ է հեռացնել մեկուսիչ միջադիրը։