Ապրանքների կատալոգ

Անխափան սնուցման բլոկ РАПАН-40

Description

Ապրանքի նկարագրությունը

«РАПАН» սերիայի անխափան սնուցման խնայողական աղբյուրները նախատեսված են 12 Վ անվանական լարմամբ ռադիոէլեկտրոնային ապարատուրայի (ՌԷԱ) էլեկտրասնուցման համար:
Աղբյուրի կիրառման ոլորտը`պահակահրդեհային ազդանշանման համակարգերի, տեսահսկման և այլ սարքերի անխափան սնուցման ապահովումը:

 

РАПАН-40: Տեխնիկական բնութագրերը

1 50 Հց հաճախությամբ սնուցման ցանցի լարումը, Վ 187…245
2 Ելքային լարումը, Վ ցանցի առկայության դեպքում 13,6…13,9
ցանցի բացակայության դեպքում 10,5…13,5
3 Ելքային հոսանք անվանական (կուտակչային մարտկոցի (ԿՄ) բացակայության դեպքում), Ա 4
4 Ելքային հոսանք անվանական (ԿՄ-ի առկայության դեպքում), Ա 3,5
5 Ելքային հոսանք առավելագույն ԿՄ-ի առկայության դեպքում 5 վ-ի ընթացքում, Ա 5
6 Ելքային հոսանք առավելագույն «ռեզերվ» աշխատակարգում, Ա անվանական 4
առավելագույն 5
7 ԿՄ-ի լիցքի հոսանքը, Ա 0,4…0,6
8 ԿՄ-ի այն լարումը, որի դեպքում ավտոմատ կերպով անջատվում է բեռնվածքը (ցանցի բացակայության դեպքում), Վ 10,5…11,1
9 Мощность потребления по сети, не более, ВА

Ցանցից սպառման հզորությունը, ոչ ավելի, ՎԱ

67
10 ԿՄ-ի ունակությունը, ԱԺ 7
11 Եզրաչափերը, մմ 224х216х101
12 Զանգվածն առանց ԿՄ-ի ԶՏԱՔԱՇ (ՀԱՄԱՔԱՇ), ոչ ավելի, կգ 0,7 (0,85)