Ապրանքների կատալոգ

Անխափան սնուցման սարք SKAT-UPS 10000 RACK

Description

Ապրանքի նկարագրությունը

Առանձնապես կարևոր օբյեկտների անվտանգության համակարգերի անխափան աշխատանքի ապահովումը կարևորագույն խնդիր է, քանի որ էլեկտրասնուցման հիմնախնդիրները (անջատումներ, լարման ցատկեր և այլն) կարող են հանգեցնել այնպիսի հետևանքների, որոնց հասցրած նյութական վնասը շատ ավելի մեծ կլինի ամբողջ համակարգի (ОПС, ССТV, СКУД, ПЦН և այլն) արժեքից: Այդ համակարգերի որակյալ սնուցումը կարելի է կազմակերպել անխափան սնուցման SKAT-UPS 10000 RACK մասնագիտացված աղբյուրի միջոցով: Սնուցման սովորական աղբյուրների նկատմամբ նրա առավելություններն են բարձր հզորությունը` մինչև 10000 ՎԱ, և համակարգի երկարատև ռեզերվի ապահովումը, որոնք կախված են բացառապես կուտակչային մարտկոցի (ԿՄ) ունակությունից:

SKAT-UPS 10000 RACK-ը նախատեսված է օգտագործողի էլեկտրասարքավորանքը ցանցի ցանկացած անսարքությունից (ներառյալ  ցանցի լարման աղավաղումը կամ անհետացումը, սնուցման լարման հաճախության շեղումը) պաշտպանելու, ինչպես նաև ցանցից եկող բարձրավոլտ իմպուլսների և բարձրահաճախական խանգարումների ճնշման համար:

Այն պատրաստված է On-Line տեխնոլոգիայով (էներգիայի կրկնակի փոխակերպմամբ) և օժտված է բեռնվածքի սնուցումն առանց ընդհատումների որակյալ էլեկտրաէներգիայով ապահովելու առավել կատարյալ տեխնոլոգիայով ցանցային աշխատակարգից ինքնավար աշխատակարգի անցնելու դեպքում և հակառակը:

 

SKAT-UPS 10000 RACK: Տեխնիկական բնութագրերը

1 Անվանական մուտքային լարումը (Uանվ), Վ գործարանային կարգաբերում 220
կարգաբերում է օգտագործողը 220/230/240
2 Մուտքային լարման միջակայքը առանց ԿՄ-ից սնման անցնելու, 100% բեռնվածքի դեպքում, Վ 120…276
3 Մուտքային լարման անվանական հաճախությունը (ավտոմատ որոշում), Հց 50 / 60
4 Մուտքային լարման հաճախության միջակայքը առանց ԿՄ-ից սնման անցնելու, 100% բեռնվածքի դեպքում, Հց 45±0,5…55±0,5 / 54±0,5…66±0,5
5 Մուտքային լարման միջակայքը, որում ապրանքը կարող է գործել БАЙПАС աշխատակարգով, առանց բեռվածքի անջատման, Uանվ-ի % գործարանային կարգաբերում Uանվ=220 Վ -45%; +25%
կարգաբերում է օգտագործողը վերին սահման Uանվ =220 В +5 %; +10 %;+15 %; 20 %; 25 %;
Uանվ =230 В + 5 %; + 10 %;+15 %; 20 %
Uանվ =240 В +5 %; +10 %; +15 %
ստորին սահման — 20 %; — 30 %; — 45 %
6 Մուտքային լարման միջակայքը, որում ապրանքն անցնում է ECO աշխատակարգի, Վ ըստ կետ 5-ի
7 Հզորության մուտքային գործակիցը, ոչ պակաս 0,99
8 Անվանական ելքային հզորությունը Լրիվ, ՎԱ 10000*
Ակտիվ, Վտ 7700*
9 Անվանական ելքային լարումը, Վ գործարանային կարգաբերում 220
կարգաբերում է օգտագործողը 220/230/240
10 Ելքային լարման ստատիկական ճշգրտությունը բեռնվածքը 0…100% սահմաններում փոփոխելիս, % ±1%
11 Ելքային լարման հաճախությունը,  «ՌԵԶԵՐՎ» աշխատակարգ (ԿՄ-ից սնման դեպքում), Հց 50/60±0,1%
12 Հաճախության սինքրոնացման արագությունը, Հց/վ 1
13 Հզորության ելքային գործակիցը, ոչ պակաս 0,99
14 Բեռնվածքի անվանական հոսանքը, Ա 40,0
15 Առավելագույն մուտքային հոսանքը, Ա 63,0
16 Форма выходного напряжения

Ելքային լարման ձևը

սինուսոիդային
17 Ելքային լարման ոչ գծային աղավաղումների գործակիցը (ԱԳ), %, ոչ ավելի գծային բեռնվածք 2
ոչ գծային բեռնվածք 5
18 Անվանական բեռնվածքի ՕԳԳ-ն, ոչ պակաս, % «ՀԻՄՆԱԿԱՆ» աշխատակարգ 90
«ECO» աշխատակարգ 97
19 Գագաթնակետի իմպուլսային բեռնվածքի առավելագույն գործակիցը (խաչ-գործոն) 3:1
20 Գերբեռնման ունակությունները >100% — ≤ 110% 2 րոպե հետո
>110% — ≤125% 30 վ հետո
>125% — ≤150% 5 վ հետո
>150% ակնթարթաբար
21 «ՀԻՄՆԱԿԱՆ» աշխատակարգից փոխարկման ժամանակը «BYPASS» աշխատակարգի, մվ, ոչ ավելի 0
«ECO» աշխատակարգի, մվ, ոչ ավելի 15
«ՌԵԶԵՐՎ» աշխատակարգի, ոչ ավելի 0
22 «ECO» աշխատակարգից «ՌԵԶԵՐՎ» աշխատակարգի փոխարկման ժամանակը, մվ 15
23 220 Վ ցանցից սպառվող հզորությունը 100% բեռնվածքի դեպքում, ոչ ավելի, ՎԱ 10500
24 Ցանցից ապրանքի սպառած հզորությունը առանց բեռնվածքի և լրիվ լիցքավորված ԿՄ-ի դեպքում, ՎԱ, ոչ ավելի 480
25 ԿՄ-ի տիպը. հերմետիկ կափույրակարգավորվող կապարաթթվային չսպասարկվող (VRLA), 12 Վ անվանական լարմամբ
26 ԿՄ-ի հանձնարարվող ունակությունը, Աժ 100—120**
27 ԿՄ-ների քանակը (կարգաբերում է օգտագործողը), հատ 16/18/20
28 ԿՄ-ի լիցքի հոսանքը, Ա, ոչ ավելի 10
29 ԿՄ-ի սեղմակների լարման այն մեծությունը, որի դեպքում միանում է ԿՄ-ի շուտափույթ լիցքաթափման ազդասարքը «ՌԵԶԵՐՎ» աշխատակարգում, Վ 172/193/215
30 ԿՄ-ների սեղմակների լարման այն մեծությունը, որի դեպքում «ՌԵԶԵՐՎ» աշխատակարգում գտնվող ԿՄ-ի խոր լիցքաթափումը կանխելու համար ավտոմատ կերպով անջատվում է բեռնվածքը, Վ 168/189/210
31 Ձայնային աղմուկը 1 մ հեռավորության վրա, դԲ, ոչ ավելի 55
32 Եզրաչափերը, ԼxԽxԲ, ոչ ավելի, մմ առանց փաթեթվածքի և կալունակների 445х710х131 (3U)
փաթեթվածքով 755х580х240
33 Զանգվածը, ԶՏԱՔԱՇ (ՀԱՄԱՔԱՇ), կգ, ոչ ավելի 25 (29)
34 Աշխատանքային  ջերմաստիճանների միջակայքը, °С 0…+40
35 Օդի հարաբերական խոնավությունը (առանց խտացման),  %, ոչ ավելի 95
36 Պարուտակով պաշտպանության աստիճանն ըստ ГОСТ 14254-96-ի IP20