Ապրանքների կատալոգ

Անխափան սնուցման սարք SKAT-V.32 RACK

Description

SKAT-V.32 RACK: Տեխնիկական բնութագրերը

1 50 Հց սնուցման ցանցի լարումը, Վ 187…250
2 Յուրաքանչյուր անցուղու ելքային լարումը, Վ Նվազագույն արժեքը 11,8…12,9 *
Առավելագույն արժեքը 14,6…15,2
3 Կարճ միացման դեպքում ելքերի ամեն զույգի սահմանափակման հոսանքը, Ա, ոչ ավելի 2,5
4 Ամեն ելքի բեռնվածքի առավելագույն հոսանքը, Ա 0,5 **
5 220 Վ ցանցի և շրջակա միջավայրի +25 ºС -ի դեպքում կուտակչային մարտկոցի (ԿՄ) լիցքի լարումը, Վ 27,2…27,5
6 ԿՄ-ի լիցքի առավելագույն հոսանքը, Ա 6
7 Ռելեային իրազեկիչ-արատորոշիչ ելքերի առավելագույն հոսանքը, մԱ 100
8 ԿՄ-ի լիցքաթափման դեպքում բեռնվածքի անջատման աշխատակարգում ԿՄ-ից աղբյուրի սպառած հոսանքը, մԱ, ոչ ավելի 50
9 ԿՄ-ի լարման այն մեծությունը, որի դեպքում ԿՄ-ի խոր լիցքաթափումը կանխելու համար ավտոմատ կերպով անջատվում է բեռնվածքը, Վ 20,5…21,5
10 Լիցքասարքի ռադիատորի առավելագույն ջերմաստիճանը, որի դեպքում կատարվում է գերտաքացումից սարքվածքի վթարային անջատում, °С 90
11 Ցանցից սարքի սպառած հզորությունը, ՎԱ, ոչ ավելի 700
12 ԿՄ-ի լիցքի լարման նվազումը բեռնվածքի առավելագույն հոսանքի դեպքում, ոչ ավելի 5 %
13 ԿՄ-ների տիպը. հերմետիկ կապարաթթվային չսպասարկվող, 12 Վ անվանական լարմամբ
14 Մարտկոցի կուտակիչների քանակը, հատ 2
15 ԿՄ-ի հանձնարարվող ունակությունը, Աժ 38
16 Շահագործման աշխատանքային պայմանները. շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը`0 °С-ից մինչև +40 °С, 25 °С-ի դեպքում օդի հարաբերական խոնավությունը` 90%-ից ոչ ավելի, օդում հոսանահաղորդ փոշու և ագրեսիվ նյութերի (թթուների, հիմքերի և այլ գոլորշիների) բացակայություն
17 Եզրաչափերը, ԼxԽxԲ, մմ 485х405х95
18 Կշիռը առանց ԿՄ-ի, կգ, ոչ ավելի, ԶՏԱՔԱՇ 7,0