Կառավարման պահատուփ (ШУ)

Description

ШУ կառավարման պահատուփը նախատեսված է օբյեկտի տարբեր ինժեներական կառուցվածքների էլեկտրաշարժակների ղեկավարման համար։ ШУ-ն կառող է միայն օգտագործվել ППКП «Рубеж-4А» և ППКОП «Рубеж-20П» հետ կամ ինքնավար։

 

Տեխնիկական բնութագրերը

Ցանցի աշխատանքային լարումը
-միաֆազ ШУ-ի համար
-եռաֆազ ШУ-ի համար
230 (+23/-35) Վ 400 (+40/–60) Վ
Անվանական հաճախությունը (50±1) Հց
Հողանցման տեսակը TN-C/TN-S
Եզրաչափերը

բոլոր միաֆազ ШУ-ի և եռաֆազ ШУ-ի

0,18 կՎտ մինչև 45 կՎտ
Եռաֆազ ШУ-ի (55-110) կՎտ

260х400х500 մմ

260х500х650 մմ

Զանգվածը միաֆազ և եռաֆազ ШУ-ի

0,18 կՎտ մինչև 45 կՎտ

Եռաֆազ ШУ-ի 55 կՎտ մինչև 110 կՎտ

20 կգ
45 կգ
Ջերմաստիճանների աշխատանքային միջակայքը (-10 – + 55) °C
Ծառայության միջին ժամկետը 10 տարի