Ապրանքների կատալոգ

Կառավարման վահանակ “Кварц вариант 1”

Description

Ազդանշանային պահպանության կառավարման վահանակ Кварц вариант 1

Տեխնիկական նկարագիրը.

Ազդանշանային պահպանության շլեյֆերի քանակ 1
Ծանուցումների քանակ 7
Ինդենտիֆիկատորների քանակ (proximity-քարտերի, թվային կոդերի, բրելոկների, TM բանալիների) 7
Լարումը ШС -ի ելքի վրա՝ նրա անվանական (նոմինալ) դիմադրության դեպքում 18±3 Վ
Շլեյֆում (հերթապահ ռեժիմում գործող) ընդհանուր հոսանքային բեռնվածությունը, ոչ ավելի 1,5 մԱ
ПЦН («չոր կոնտակտ») ելքերի պարամետրեր. լարում / հոսանք, մինչև 72 Վ/50 մԱ
Սպառման հոսանք՝ ազդասարքերի սնուցման համար 12 Վ «ПИ» անջատվող ելքին, ոչ ավելի 100 մԱ
Սպառման հոսանք՝ ազդասարքերի սնուցման համար 12 Վ «ПИ» չանջատվող ելքին, ոչ ավելի 200 մԱ
Սպառման հոսանք՝ արտաքին ձայնային ազդասարքի 12 Վ, ոչ ավելի 500 մԱ
Սպառման հոսանք՝ արտաքին լուսային ազդասարքի 12 Վ, ոչ ավելի 150 մԱ
Ցանցի սնուցման լարում (փոփոխական հոսանք 50 Հց) 187…242 Վ
Կուտակչի սնուցման լարում 11,8 Վ … 14,0 Վ
Ցանցից սպառվող հզորություն (լիցքավորված կուտակչի հետ և առանց արտաքին ծանուցումների) բոլոր ռեժիմներում, ոչ ավելի 8 Վտ
Պահեստային կուտակչի անվանական (նոմինալ) տարողունակություն 1,2 Աժ (1,3 Աժ)
Կուտակչի սպառման հոսանքը հերթապահ ռեժիմում / տագնապի ռեժիմում (արտաքին օգտագործողների բացակայության դեպքում), ոչ ավելի 40/65 մԱ
Պաշտպանության աստիճան IP10
Աշխատանքային ջերմաստիճանների միջակայք -30°С … 55°С
Սարքի չափեր 185x150x55 մմ
Զանգվածը՝ առանց կուտակչի, ոչ ավելի 2 կգ