Ապրանքների կատալոգ

Հակահրդեհային ազդասարք ИП 101-29-PR

Description

Տեխնիկական բնութագրերը

Սնուցումը АЛС-ից  (24±4) Վ
Հակահւդեհային սարքից անջատված ջերմությունը  (54° – 70°) °С
 «Пожар» հերթապահ ռեժիմում լուսային ինդիկատորի

Հաճախության թարթում

(0,2 – 2) հց
Հակահրդեհային սարքի եզրաչափերը, ոչ ավել  (O94 × 58) մմ
Հակահրդեհային Ազդասարքի զանգվածը վարդակի հետ ոչ ավել 210 գ
Ջերմաստիճանների աշխատանքային միջակայքը  (-250 +650) С
Ծառայության միջին ժամկետը առնվազն 10 տարի