Ապրանքների կատալոգ

Հակահրդեհային ջերմային ազդասարք ИП 101-52

Description

 

Տեխնիկական բնութագրերը

Սնուցում АЛС-ից (24±4)Վ
Առավելագույն սպառվող հոսանքը հերթապահ ռեժիմում, երբ լարումը 24 Վ է, ոչ ավել 0,25 մԱ
Ազդասարքի աշխատելուց առաջացած ջերմաստիճանը (54 – 70) °С
Լուսային ինդիկատորի թարթման հաճախությունը
 — Հերթապահ ռեժիմում 1 անգամ 3 վրկ-ում
 — «Пожар» ռեժիմում 1 Հց
Ազդասարքի եզրաչափերը վարդակի, ոչ ավել Ø(93 × 58) մմ
Ազդասարքի զանգվածը վարդակի հետ, ոչ ավել 120 գ
Ջերմաստիճանների աշխատանքային միջակայքը (-30 — 70°)С
Ազդասարքը անվթար աշխատում է, երբ ներգործում են՝
 — Օդային հոսքի արագությունը մինչև 10 մ/վ
 — Լույսի արհեստական կամ բնական ֆոնային լուսավորվածությունը մինչև 12000 lx
Ծառայության միջին ժամկետը, առնվազն 10 տարի

 

Ջերմաստիճանների բարձրացման արագությունը 00 C/րոպե գործարկման ժամանակը, վրկ արագությունը 00 C/րոպե
նվազագույն առավելագույն
5 120 500
10 60 242
20 30 130
30 20 100