Ապրանքների կատալոգ

Հակահրդեհային ազդասարք ИП 212/101-11-PR

Description

 

Տեխնիկական բնութագիրը

Սնուցումը  АЛС-ից (24±4)Վ
Առավելագույն սպառման հոսանքը հերթապահ ռեժիմում լարման 24 Վ, սնուցման դեպքում 0,25 մԱ
Ազդասարքի զգայունությունը համապատասխանում է միջավայրի ծխոտվածության թուլացնելով լուսային հոսքը (0,05 — 0,20) դբ մ–1
Ազդասարքը պահպանում է աշխատունակությունը, երբ ազդում են
 — Օդային հոսքի արագությունը մինչև 10 մ/վ
 — Լույսի արհեստական կամ բնական աղբյուրների ֆոնային լուսավորվածությունը մինչև 12000 lx
Ազդասարքի աշխատելուց առաջացած ջերմությունը 54°С …… 70°С
Լուսային ինդիկատորի թարթման հաճախությունը
 — Հերթապահ ռեժիմում 1 անգամ 3 վրկ-ում
 — «Пожар» ռեժիմում 1 Հց
Եզրաչափերը վարդակով, ոչ ավել Ø(93 × 58) մմ
Զանգվածը վարդակով, ոչ ավել 160 գ
Ջերմաստիճանների աշխատանքային միջակայքը -30°С …… +70°С
Ծառայության միջին ժամկետը 10 տարի

 

Ջերմության բարձրացման արագությունը, °С /րոպե  Միացման ժամանակ, վրկ
նվազագույն առավելագույն
5 120 500
10 60 242
20 30 130
30 20 100