Ապրանքների կատալոգ

Հեռակառավարման վահանակ Рубеж-ПДУ

Description

Հեռակառավարման վահանակ Рубеж-ПДУ -ն իրենից ներկայացնում է մեկ կամ մի քանի կատարող սարքերի (МДУ-1, РМ-1, МРО-2), ինչպես նաև AM-1 սարքի՝ որպես խմբերի թողարկման արգելափակիչ, միացում АЛС-ին մեկ կամ մի քանի ընդունման-ստուգման սարքերի:

ППКП 011249-2-1 «Рубеж-2AM»,  ППКПО1149-4-1 «Рубеж-4А», ППКПУ011249-1 «Рубеж-Бунс», ППКОПО11249-2-1 «Рубеж-20П: