Շլեյֆի մեկուսիչ ИЗ-1

Description

Տեխնիկական բնութագիրը

Սնուցումը  АЛС-ից
Սպառվող հոսանքը
-հերթապահ ռեժիմում, ոչ ավել
– КЗ ռեժիմում ոչ ավել
0,25 մԱ
5 մԱ
Գործի ընգնելու ժամանակը, ոչ ավել 0,1 վրկ
Էլեկտրական դիմադրությունը, որը պաժտպանում է АЛСտեղամասը, ոչ ավել 50 Оհմ
Մեկուսիչների առավելագույն քանակությունը

N(из-1)-ում տեղակայված յուրաքանչյուր АЛС-ում

N(из-1) = 270 – N(ау),
N(ау) —АЛС-ում հասցեական սարքերի քանակը
Մոդուլի եզրաչափերը, ոչ ավել (125х78х37) մմ
Զանգվածը, ոչ ավել 100 գ
Ջերմաստիճանների աշխատանքային միջակայքը -25°С ….. +60°С
Ծառայության միջին ժամկետը, առնվազն 10 տարի