Ապրանքների կատալոգ

Սնուցման աղբյուր ИВЭПР 112-2-2

Description

Իմպուլսային սնուցման աղբյուրը նախատեսված է կայուն անխափան հակահրդեհային և հակահրդեհային ազդարարման միջոցների համար 12 Վ անվանական հաստատուն լարմամբ և 2 Ա ելքային հոսանքով։

 

Տեխնիկական բնութագրերրը

Ցանցի մուտքային լարումը (140…265) Վ
Բեռնվածքի անվանական լարումը (0-2,0) Ա
Բեռնվածքի կարճաժամկետ հոսանքը մինչև 4 Ա 3 վրկ ընթացքում
Ելքային հաստատուն լարումը
—Ցանցից աշխատելու դեպքում (13,3-13,8) Վ
—ԿՄ-ից աշխատելու դեպքում (10,8… 13,5) Վ
Ելքային լարման պուլսացիան շղթայից Սնուցման դեպքում (գագափից գագաթ) ոչ ավել 100 մՎ
ԿՄ-ի անջատման դեպքում խոր լիցքաթաթափումից պաշտպանման դեպքում (10,4 В ± 0,3) Վ
Ինդիկացիայի «Նախնական լիցքաթափում ԿՄ» միացման շեմը (10,9…11,3) Վ
ԿՄ-ից աղբյուրի սեփական սպառումը պահեստային ռեժիմում ոչ ավել 40 մԱ
Աղբյուրի սպառումը ԿՄ-ի պաշտպանման ռեժիմում խոր լիցքաթափումից ոչ ավել 6 մԱ
ԿՄ-ի լիցքավորման հոսանքը ոչ ավել 1,2 Ա
Առավելագույն հզորությունը սպառված փոփոխական հոսանքի շղթայից ամբողջական բեռնվածքի և ԿՄ լիցքավորման առավելագույն հոսանքով ոչ ավել 70 Վտ
Ջերմաստիճանների աշխատանքային միջակայքր (-25 – +50) ºС
Պատյանի պաշտպանման աստիճանը ГОСТ 14254-96 IP20
Աղբյուրի տեղխնիկական պատրաստման ժամանակ սնուցման լարման միացնելուց հետո ոչ ավել 10 վրկ
Խափանման հավանականությունը ոչ ավել 40 000 ժ
Ծառայության միջին ժամկետը ոչ ավել 10 տարի