Ապրանքների կատալոգ

Սնուցման աղբյուր 12Վ ИВЭПР 12/1,2

Description

Նախատեսված է մշտապես կայուն 12 Վ սնուցման աղբյուրով պահպանման համար կամ 12 Վ մինչև 1,2 Ա հոսանքով սնվող հակահրդեհային պահպանման սարքերի համար։ Ստուգման և մուտքի հսկման համակարգերի, ինչպես նաև տեսահսկման համակարգերի համար։

 

Տեխնիկական բնութագիրը

Քանակը և առավելագույն ունակությունը տեղադրված ԿՄ-ի 1 х 4А*ժ
Ցանցի մուտքային լարումը (140-260) Վ
Բեռնվածքի գումարային առավելագույն հոսանքը (0-1,2) Ա
Բեռնվածքի անվանական հոսանքը «+13Վ»ելքի ոչ ավել 1,2 Ա
Բեռնվածքի անվանական հոսանքը «+12Վ»ելքի ոչ ավել 1,0 Ա
Բեռնվածքի առավելագույն կարճաժամկետ հոսանքը ըստ «+13Վ»

ելքի

մինչև 4 Ա 3վրկ ժամանակում
Ելքային հաստատուն լարումը «+13Վ» սեղմակյի վրա
 — Ցանցից աշխատելու դեպքում (13,0-13,8) Վ
 — ԿՄ-ի աշխատելու դեպքում (10,9- 13,8) Վ
Ելքային հաստատուն լարումը «+12Վ» սեղմակի վրա
 — Ցանցից աշխատելու դեպքում (12,0-12,9) Վ
 — ԿՄ-ի աշխատելու դեպքում (9,3-12,9) Վ
Ելքային լարման պուլսացիան ցանցի աշխատելու դեպքում ոչ ավել 150 մՎ
ԿՄ-ի անջատման լարումը խոր լիցքաթափումից պաշտպանման դեպքում (10,5 ± 0,4) Վ
ԿՄ-ից աղբյուրի սեփական սպառումը պահեստային ռեժիմում ոչ ավել35 մԱ
Аղբյուրի սպառումը ԿՄ- պաշտպանման ռեժիմում խոր լիցքաթափումից ոչ ավել10 մկԱ
ԿՄ-ի լիցքավորման առավելագույն հոսանքը ոչ ավել 0,2 Ա
Հզորությունը սպառված փոփոխական հոսանքի ցանցի ոչ ավել 25 Վտ
Եզրաչափերը (ԵրկхԼայնхԲարձր) 110х99х230 մմ
Աղբյուր զանգվածը, առանց ԿՄ-ի ոչ ավել 0,65 կգ
Ջերմաստիճանների աշխատանքային միջակայքը (-10 – +50) ºС
Պատյանի պաշտպանման աստիճանը ըստ ГОСТ 14254-96 IP20
Աղբյուրի տեխնիկապատրաստվածության ժամանակը աշխատանքին սնուցման լարման միացնելուց հետո ոչ ավել10 վրկ
Խափանման հավանականությունը առնվազն 40 000 ժ
Ծառայության միջին ժամկետը առնվազն 10 տարի