Ապրանքների կատալոգ

Սնուցման աղբյուր 24Վ ИВЭПР 24/3,5

Description

Սնուցման աղբյուր անվանական հաստատուն 24 Վ լարմամբ և 3,5 Ա ելքային հոսանքով։

Նախատեսված է կայուն անխափան էլեկտրասնուցման հակահրդեհային և հակահրդեհային ազդարարների, հրդեհամարման, ծխահեռացման և ազդարարման համակարգերի համար։

 

Տեխնիկական բնութագրերը

Ցանցի մուտքային լարումը (130-265) Վ
Բեռնվածքի անվանական հոսանքը (0-3,5) Ա
Բեռնվածքի առավելագույն կարճաժամկետ հոսանքը  4 Ա (15 րոպ․ ընթացքում)
Ելքային հաստատուն լարումը
—Ցանցից աշխատելու դեպքում (26,8-27,6) Վ
—ԿՄ-ից աշխատելու դեպքում (20,3…27,0) Վ
Ելքային լարման պուլսացիան շղթայից Սնուցման դեպքում (գագաթից գագաթ) ոչ ավել 90 մՎ
Բեռնվածքի գումարային ունակությունը ոչ ավել 2200 մկֆ
ԿՄ-ի անջատման լարումը խոր լիցքաթափումից պաշտպանման դեպքում 20,8 В ± 0,5 Վ
Ինդիկացիայի միացման շեմը «Նախնական լիցքաթափում ԿՄ» (ԿՄ-ի ինդիկատորի նարնջագույն լույս) (22,2 ± 0,5) Վ
ԿՄ-ից աղբյուրի սեփական սպառումը պահեստային ռեժիմում ոչ ավել 40 մԱ
Աղղբյուրի սպառումը ԿՄ-ի պաշտպանման ռեժիմում խոր լիցքավորումից ոչ ավել 5 մԱ
ԿՄ-ի լիցքավորման հոսանքը շղթայից աշխատելու դեպքում, երբ լարումը ԿՄ=24,0 Վ (0,35 ± 0,13) Ա
Հզորությունը, շղթայի փոփոխական հոսանքից սպառված ոչ ավել 130 Վտ
Ջերմաստիճանների աշխատանքային միջակայքը (-10 – +50) ºС
Պատյանի պաշտպանման աստիճանը ըստ ГОСТ 14254-96 IP20
Աղբյուրի տեխնիկական պատրաստման ժամանակը սնուցման լարման միացնելուց հետո ոչ ավել 10 վրկ
Խափանման հավանականությունը առնվազն 40 000 ժ
Ծառայության մջին ժամկետը առնվազն 10 տարի